Wednesday, October 15, 2008

RPH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TARIKH : 23 OKTOBER 2008 HARI : KHAMIS
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL
BILANGAN MURID : 3 GIGIH
WAKTU : 9.15 – 10.15 PAGI
TAHAP : SATU
KELAS : 35 / 35 ORANG
BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
KEGIATAN : MEMBINA MODEL
TAJUK : ’ KERETAPI TERLAJU DI DUNIA ’
KEMAHIRAN : MENGGUNTING, MENAMPAL, MENGUKUR

OBJEKTIF DIAKHIR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID DAPAT:
1. Menghasilkan binaan model keretapi dengan menggunakan teknik guntingan dan tampalan
2. Menguasai kemahiran membuat imbangan menggunting, mengukur, menampal, menyusun atur dan menghasilkan model keretapi
3. Murid akan merasa bangga dengan hasil kerja masing – masing.

PENGALAMAN SEDIA ADA
1. Murid tahu, jenis – jenis pengangkutan di Malaysia
2. Murid pernah menaiki keretapi.PENERAPAN NILAI
1. Berusaha, kreatif, rajin, tekun,
2. Teliti, patuh, sabar.
ALAT BANTU MENGAJAR
PERSEDIAAN GURU
1. Hasil kerja guru
2. Contoh – contoh pengangkutan

PERSEDIAAN MURID
1. Kotak ubat gigi
2. Getah gelung
3. Kad manila
6. Gam / Gunting

KBKK
Murid dapat mengetahui teknik gunting dan tampal bagi menghasilkan model keretapi. Murid dapat menginflikasikan ciri – ciri keretapi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TARIKH : 13 OKTOBER 2008 HARI : ISNIN
WAKTU/MASA : 11.35 – 12.35 PAGI
TAHUN : 5 GIGIH
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHAP : DUA
BILANGAN MURID : /30 ORANG
BIDANG : MENGGAMBAR
KEGIATAN : GURISAN
TAJUK : HIASAN DINDING
KEMAHIRAN : MEMBUAT HIASAN DINDING DENGAN TEKNIK GURISAN

OBJEKTIF DIAKHIR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID DAPAT.
1. Memahami konsep, meningkatkan kemahiran dan kreativiti dalam aktiviti menggambar melalui teknik gurisan.
2. Menghasilkan hiasan dinding
3. Menemui pelbagai jenis garisan dalam aktiviti gurisan

PENGALAMAN SEDIA ADA
Murid pernah mempelajari teknik asas dan melakukan aktiviti gurisan
Murid pernah melihat dan melakukan aktiviti tersebut

PENERAPAN NILAI
Mengharga alam semulajadi
Murid dapat belajar sesuatu yang baru dalam aktiviti menggambar dengan teknik gurisan
PERSEDIAAN GURU
Carta langkah (power point)
Contoh gambar dengan teknik gurisan
Crayon dan klip kertas

PERSEDIAAN MURID
Kertas lukisan

KBKK
Murid dapat menggabungkan pelbagai idea kreatif dalam menghasilkan gambar dalam air “ikan makan anak ikan” dan dijadikan hiasan dinding.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

TARIKH : 14 OKTOBER 2008 HARI : SELASA
WAKTU/MASA : 10.45 – 11.45 PAGI
TAHUN : 5 YAKIN
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHAP : DUA
BILANGAN MURID : /35 ORANG
BIDANG : KRAF TRADITIONAL
KEGIATAN : ANYAMAN KELARAI
TAJUK : HIASAN DINDING
KEMAHIRAN : MEMBUAT HIASAN DINDING (KELARAI BERAS PATAH)

OBJEKTIF DIAKHIR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID DAPAT.
1. Memahami konsep, meningkatkan kemahiran dan kreativiti dalam aktiviti menggambar melalui teknik anyaman kelarai beras patah.
2. Menghasilkan kelarai beras patah
3. Menemui kesan penggunaan bahan yang berlainan warna dan pelbagai jenis anyaman memberikan kesan yang menarik.

PENGALAMAN SEDIA ADA
Murid pernah melihat dan pernah menggunakan

PENERAPAN NILAI
Murid dapat menggabungkan teknik anyaman dan mozek
Murid dapat belajar sesuatu yang baru

PERSEDIAAN GURU
Carta langkah (power point)
Contoh kelarai
Kertas warna, gam dan kertas A4

PERSEDIAAN MURID
Kertas warna, gam dan kertas A4

KBKK
Murid dapat menggabungkan pelbagai idea kreatif dalam menghasilkan kelarai